Izvješća i planovi

Print

Izvješća

Bilješke uz financijski izvještaj za 2016. godinu
Financijski izvještaj za 2016. godinu

Financijski izvještaj za 2015. godinu

Financijski izvještaj za 2014. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima primicima i izdacima za 2014. godinu
Bilanca za 2014. godinu
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2014. godinu
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2014. godine
Bilješke uz financijski izvještaj za 1. 1. - 31. 12. 2014. godine

 

Planovi

Financijski plan za 2018. godinu s porojekcijama za 2019. i 2020. godinu
Financijski plan za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019.
Financijski plan za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018.
Financijski plan za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017.