Nabava usluga

Print

o Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč pokrenuo je postupak nabave ispod zakonskog praga za restoranske usluge za potrebe manifestacija "Naš kanat je lip" za 2017. godinu, te u svrhu prikupljanja ponuda upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda je 16. svibnja 2017. godine do 11:00 sati bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku nabaverestoranskih usluga zatvorenog tipa za potrebe manifestacije "Naš kanat je lip" za 2017. godinu

o Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave usluga tiskanja.

Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda ističe 31. ožujka 2017. godine u 11:00 sati
bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave usluge tiskanja
o Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč pokrenuo je postupak bagatelne nabave usluga osiguranja za 2017. godinu,te u svrhu prikupljanja ponuda upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda je 28. prosinca 2016. godine do 10:00 sati.


POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave usluga osiguranja za 2017. godinu

Odgovor na upit
o Naručitelj Pučko otvoreno učilište Poreč pokrenuo je postupak bagatelne nabave usluga održavanja,savjetovanja i podrške informacijskog sustava i informacijske sigurnosti Pučkog otvorenog učilišta Poreč za 2017. godinu,te u svrhu prikupljanja ponuda upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.
Ovim putem pozivamo na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

Rok za dostavu ponuda je 20. prosinca 2016. godine do 11:00 sati.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE Nabava usluga održavanja, savjetovanja, upravljanja i podrške Informacijskog sustava i informacijske sigurnosti Pučkog otvorenog učilišta Poreč